กิจกรรมล่าสุด

วันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบ 89

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 89
ในวันจันทร์ที่ 27 พ.ค.56

singal  top up    »  

singal  top up    »  

กิจกรรมอื่น ๆ

singal  top up     »  

 
กองร้อยนักเรียนนายสิบ กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร
ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
Webmaster : นนส.เกรียงไกร กั้วประดับ